JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

Kun henkilöstö on mukana sekä muutoksen suunnittelussa että toteutuksessa, tulosta syntyy.
Ketteryys on kilpailuvaltti
Muutoksen polulle lähdetään usein liian myöhään. Ollaan näivettymisen tiellä, jos muutos tehdään vasta kun ympäristö on jo muuttunut tai kun yrityksessä ollaan jumissa entisessä. Iso strateginen muutos vie aikaa, ja siksi siihen on rohkeasti lähdettävä etukenossa. Oikealla muutoksen johtamisella pystytään saamaan parempaa tulosta nopeammin. Nopeus ja ketterä toiminta ovat kilpailuvaltti.
Toiminta ja tunteet synkroniin
Ihmiset eivät onneksi ole koneita. Suhtaudumme tilanteisiin eri tavalla ja meidän on tunnistettava omat ja toisten suhtautumistavat, jotta muutos olisi mahdollista. Parhaiten tämä onnistuu avoimella ja hallitulla keskustelulla. Kun ihminen saa kertoa tuntemuksensa, hän kokee arvostusta ja muutos saa merkityksen. Yhteinen osallistuminen tehostaa toimintaa – varsinkin muutoksen aikana – eksponentiaalisti.
Tehokas muutoksen johtaminen on mahdollista
Motivoitunut henkilökunta tekee parempaa tulosta. Yrityksen tulisi panostaa yhteisiin työpajoihin, jotta jokainen saa tuotua nopeasti omat ajatuksensa ja ideansa esiin. Toisten innostus tai tuska saa erilaisen painoarvon, eivätkä ihmiset koe olevansa heittopussina tai yksin muutoksessa. Yhdessä työstäminen tuo ratkaisuja ongelmiin ja parempia toimenpiteitä. Hyvä johtaminen käyttää tämän edun hyödykseen!

MITÄ TEEMME

Osallistavat työpajat

Muutosten tehokas läpivienti edellyttää rohkeutta, ennakointia, vuorovaikutusta ja henkilökunnan osallistumista. Autamme yrityksen eri kehitysvaiheissa, haetaan sitten nykytilanteen selkeyttämistä, toiminnan/työyhteisön kehittämistä tai muutoksen toteutuken tehostamista. Fasilitoitu työpaja ja käytettävät työkalut aktivoivat avoimeen keskusteluun ja yhteiseen vastuunottoon. Tuloksia tiimeissä saadaan jo 1-2 päivän työpajassa.

Tutkimukset ja analyysit

Teemme tutkimuksia johtamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun liittyvistä elementeistä. Tuemme asiakasta valmentamalla tai projekteilla kunkin tarpeen ja tilanteen mukaan. Meiltä saa tukea liiketoiminnan kirkastamiseen ja johtamisen kehittämiseen. Tuemme yrityksiä myös kansainvälistymisvaiheessa ja omistajanvaihtotilanteissa.

Henkilöstöpalveluiden kehittäminen ja tehostaminen

Henkilöstö on investointi, joka tuottaa sitä paremmin mitä systemaattisemmin sitä hoidetaan. Määrittelemme liiketoimintaan – sen kokoon, luonteeseen ja tavoitteisiin - parhaiten soveltuvimmat henkilöstöpalvelut ja organisoimme sen mukaiset tukitoiminnot.

AJASSA

Lue kaikki

TAVATAAN

Innoras auttaa yrityksiä ja yhteisöjä liiketoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa. Ole yhteydessä, jos haluat kuulla lisää.
Pirkko Huhta
Pirkko Huhta

Toimitusjohtaja

Yhteys
E-mail: pirkko.huhta@innoras.fi Phone: 040 822 7557